Våra moduler

Vårt affärssystem är modulbaserat. Du betalar bara de funktioner du använder nu och kan enkelt lägga till fler i takt med att din verksamhet växer.

N

Reception

Basen i affärssystemet där du hanterar t.ex. registrering, schema, bokning, kort och inpassering.

N

Kassa

Hanterar köp av medlemskort och produkter samt lager. Uppfyller kassalagens alla krav i Sverige och Norge.

N

Internetbetalning

Kunden betalar direkt på webben för att frigöra tid och minska på köerna i din kassa.

N

Internetportal

Gör det möjligt för kunden att boka pass/tider och styra medlemskap på webben.

N

Bokningsapp

Gör det möjligt för kunden att boka och administrera pass/tider via mobilen eller mobilapp.

N

Kundstation

Kunden hanterar enkelt registrering, inpassering och bokning via kundstation.

N

Förregistrering

Gör det möjligt för kunden att registrera sig samt välja intressanta produkter/tjänster via webben eller kundstation på plats.

N

Personuppgifter

Gör det enkelt att bli kund. Systemet hämtar personuppgifter utifrån personnummer.

N

Betalterminaler

Integration mot marknadens ledande betalkortterminaler i kassan.

N

Autogiro

Betalningar över autogiro på webben eller på plats och övrig hantering av autogiro.

N

Mobilt BankID

Ger kunden möjlighet att signera för autogiro via mobilt BankID, likställt med en underskrift.

N

Schemaplanering

Instruktörerna kan se schemat direkt på webben samt önska pass för kommande schema.

N

Resursbokning

Hantera komplexa bokningar av personal, lokaler och nödvändig utrustning.

N

Kursbokning

Skapa bokningsbara kurser. Dina kunder betalar i förväg via webben eller på plats.

N

Dörrstyrning

Styr dörrar och grindar via läsare som ser till att bara de med rätt behörighet kan passera.

N

Visningsmodul

Visar dig vilken kund som passerar in på en separat bildskärm.

N

Gymmusik

Ger medlemsstyrd musik i lokalerna via önskemål som kunden fyllt i via webben.

N

Fakturering

Fakturera kunden för produkter eller tjänster.

SUPPORT »