Som frisör vet du att en god relation med din kund är vägen till framgång. Här berättar vi hur vi ser på god kundvård och ger våra tips på hur du får lojala kunder.

Att ha en frisör som vet hur du vill ha din frisyr och känner din hårkvalitet är en trygghet vi alla vill ha. Som erfaren frisör ser du hur kundens hår beter sig redan vid första klippningen, men det finns mycket att vinna för både dig och kunden på att ha en trygg kundrelation.

Att marknadsföra dig mot nya kunder kostar mycket mer än att underhålla de relationer du redan har.

Vad är bra kundvård egentligen?

Att kunden klipper sig hos dig för att det är bekvämt, är ett kortsiktigt sätt att skapa lojala kunder. Du vill inte att kunden ska komma till dig för att din lokal råkar ligga i närheten, eftersom det är väldigt lätt hänt att en annan frisör öppnar en salong ännu närmre kunden och därför blir det mest bekväma valet.

Vi anser att god kundvård handlar om att få kunden att känna sig viktig under sitt besök hos dig. Dåliga kundrelationer blir inte bra över en natt, utan det här är ett långsiktigt arbete som måste implementeras i alla led av kontakten mellan dig och kunden: från marknadsföring till att kunden sitter i frisörstolen framför dig.

Mer än god yrkeskunskap

Du behöver inte vara vän med dina kunder på ett personligt plan, för att ha en bra relation. Att vara personlig men inte privat, är ofta en bra förhållningsregel. Var gränsen går är upp till dig och kunden och det krävs fingertoppskänsla för att känna av varje kunds egna preferenser.

Att du är bra på ditt jobb är ju naturligtvis en grundförutsättning för goda kundrelationer och anledningen till att du redan har de trogna kunderna du har. Med god yrkeskunskap som bas kan du jobba upp dina kundrelationer för att få lojala kunder och ett gott rykte som sprider sig.

Att påverka kundens förväntningar

Vad väntar sig kunden när hon kommer till dig? Om kundens förväntningar är fel, är arbetet med henne dömt att misslyckas. Kunden förväntar sig helt enkelt en annan tjänst än den du kan erbjuda.

Du kan påverka kundens förväntningar redan innan besöket, med rätt formulerad och formgiven marknadsföring. Samtalet innan behandlingen är givetvis också avgörande, där du lyssnar på kundens önskemål och förmedlar vad som är möjligt att göra och inte.

Det lilla extra

Hur behandlar du kunder som kommer in för en bröllopsuppsättning eller en annan dyrare behandling? Behandla varje kund som en storkund. Då känner hon sig speciell och viktig för dig.
En personlig kontakt kan också uppfattas som att du ger det lilla extra. Att du kommer ihåg något kunden har sagt vid ett tidigare besök eller bara hur hon vill ha sitt hår klippt eller färgat. Kunden behöver ju inte veta att du har tekniska hjälpmedel – ett smart kundhanteringssystem – som hjälper dig att komma ihåg när det egna minnet inte räcker till.

Läs mer om vårt affärssystem med kundhantering

Se också över möjligheten att skicka sms till dina kunder. Allra störst nytta av en sms-tjänst har du om du inte bara kan skicka automatiska påminnelser innan en bokad tid, utan också kan skicka meddelanden som triggas automatiskt när systemet märker att kunden har varit inaktiv en period. På så sätt kan du väcka kunder som slutat boka tider, innan de bokar tid hos någon av dina konkurrenter.

SUPPORT »