Genom att outsourca autogiro och påminnelsehantering kan du lägga tid på annat. Ta hand och dina kunder mer effektivt och låt Lowell ta hand om påminnelser, inkassoärenden och återrapporteringar. Tjänsten från Lowell är helt integrerad med ProFit 10 och allt till en låg kostnad.

Lowell

Lowell är Europas näst största aktör inom kredithanteringstjänster. Företaget grundades i Storbritannien 2004, men i Norden sträcker sig Lowells arv och erfarenhet över hundra år tillbaka i tiden då de var pionjärer för branschen. Lowell Sverige, tidigare Lindorff, är en del av Lowellkoncernen sedan i mars 2018. Lowell erbjuder såväl stora som små företag helhetslösningar inom kredithantering. Lowell har ett brett tjänsteutbud som omfattar hela kreditcykeln, från betaltjänster och fakturering till inkassotjänster, köp av förfallna eller osäkra fordringar, samt omfattande analystjänster. I Sverige har Lowell kontor i Stockholm och Göteborg med totalt 250 anställda. Hela Lowellkoncernen har 4 400 anställda varav 850 i Norden.

Integrationen

Lowell och Pastell Data har sedan en tid tillbaka en full integration mellan programvaror och system. Integrationen gör det möjligt att skicka påminnelser och inkassoärenden genom Lowell direkt via Pastell Datas affärssystem ProFit 10Enklare och mer sömlöst kan det knappast bli.

Funktioner

Lowell är idag helt integrerade med ProFit 10.
Du säljer i kassan eller låter kunden själv handla på nätet. När uppdragen sedan skapas går de direkt till Lowell som sköter resten. Med autogiro och påminnelsehantering från Lowell blir det tid över för roligare saker helt enkelt.

Kundtjänst

Som en tilläggstjänst kan även kundtjänst för slutkunder erbjudas via telefon och/eller e-post. Anstånd och avskrivning av påminnelse etc kan hanteras efter upprättande av mandatavtal.

Säkerhet

All överföring sker tryggt via krypterad teknik utan risk för att persondata hamnar i felaktiga händer. Säkerheten är förstås grundläggande i hela ProFit 10 men extra viktig vid överföring av personuppgifter.

Avtal och installation

Kontakta oss för offert och mer information om produkten och vad detta kan innebära för dig. För att bäst kunna matcha era behov finns tre olika avtalspaket med Lowell som vi valt att kalla Stark, Starkare eller Starkast.
När vi sedan kommer till installation så sköter vår supportavdelning i Malmö detta. De ställer in ert system efter era önskemål och efter de avtal ni skrivit.


Lowell presenterar samarbetet på https://www.lowell.se/foretag/samarbete-mellan-lowell-och-pastell-data/

 

SUPPORT »