Signera med Assently

Signera med Assently

Genom att signera kund och medlemsavtal genom Assently slipper ni pappershantering för era avtal. Tjänsten från Assently är integrerad med ProFit 10 och tillåter signering på plats eller hemma på det sätt som är bäst i varje situation. Assently Assently har sedan 2011...
Fitnessfestivalen 2018

Fitnessfestivalen 2018

Vi hälsar såväl gamla som nya kunder välkomna till vår monter på Fitnessfestivalen 2018. Under fredag förmiddag kommer representanter från Lowell finnas med oss och svara på frågor kring vårt nya samarbete med outsourceat autogiro. En tradition Vi brukar av tradition...
Varje användare måste vara unik

Varje användare måste vara unik

Tidigare har flera kunder kunnat använda samma användarid vid webbokning. När nu senaste versionen släpps så är säkerheten åtskruvad ytterligare och varje användare måste nu använda unika inloggningsuppgifter. Konsekvensen av detta är att om två kunder har samma...
Personaladministration – Tilldela personliga konton.

Personaladministration – Tilldela personliga konton.

I samband med uppgraderingen till GDPR kompatibel version kommer alla användare av ProFit och CuttingEdge behöva logga in med personliga konton. Tilldela konton direkt Ni bör därför redan nu se till att personal tilldelas konton och adekvata behörigheter. Kontot...
Snabbinloggningsläsare i ProFit10/Cutting Edge

Snabbinloggningsläsare i ProFit10/Cutting Edge

ProFit 10 utvecklas ständigt baserat på våra kunders önskemål och våra egna erfarenheter. För en tid sedan släppte vi en funktion för snabbinloggning i systemet/kassan. En funktion som varit mycket uppskattad men som genererat ytterligare önskemål vi nu svarar upp på....
En uppdatering för alla

En uppdatering för alla

ProFit 10 Andromeda version 8.1100 stödjer de funktioner som GDPR ställer krav på. Innan lagen träder ikraft skall samtliga kunder uppdateras. Detta sker med start 30 april och beräknas vara avslutat den 18 maj. Bakgrund GDPR ställer krav på att den som registerför...
GDPR – Personuppgiftsbiträdesavtal

GDPR – Personuppgiftsbiträdesavtal

Pastell Data är personuppgiftsbiträde för våra kunder och för att underlätta gränsdragning upprättas ett avtal som rör denna hantering. Avtalets omfattning i stort beskrivs i denna text. Bakgrund GDPR uppställer högre krav än vad tidigare PUL gjorde bland annat på hur...
SUPPORT »