GDPR – Personuppgiftsbiträdesavtal

GDPR – Personuppgiftsbiträdesavtal

Pastell Data är personuppgiftsbiträde för våra kunder och för att underlätta gränsdragning upprättas ett avtal som rör denna hantering. Avtalets omfattning i stort beskrivs i denna text. Bakgrund GDPR uppställer högre krav än vad tidigare PUL gjorde bland annat på hur...
Snabbinloggning i ProFit 10

Snabbinloggning i ProFit 10

ProFit 10 utvecklas ständigt baserat på våra kunders önskemål och våra egna erfarenheter. I detta inlägg tar vi upp  en ny funktion som lanseras under  maj månad 2018, nämligen snabbinloggning i ProFit 10. Bakgrund Det nya datalagdringsdirektivet GDPR är lite hårdare...
Datarensning

Datarensning

Funktionen datarensning är en ny funktion som lanserar under maj 2018. Funktionen är skapad för att  underlätta rensning av historisk data ur systemet som ej längre behövs.  Bakgrund GDPR  kräver att företag som registrerar personuppgifter kan visa på att deras...
GDPR – Det närmar sig

GDPR – Det närmar sig

ProFit 10 anpassas efter alla lagar och förordningar på de marknader som ProFit finns för och om detta har vi skrivit tidigare. Vi kommer under tiden fram till 25 maj 2018 fokusera på förändringar som görs i systemet och vår hantering samt hur arbetet fortlöper....
Utökad kapacitet & ständiga förbättringar

Utökad kapacitet & ständiga förbättringar

Utökad kapacitet Vi har tillsammans med vår internetleverantör ökat kapaciteten på såväl vår primära som våra sekundära internetanslutningar under morgonen. Totalt sett har vi mer än tredubblat våra anslutningars kapacitet. Detta har vi gjort för att säkerställa att...
GDPR – Förändringar på gång

GDPR – Förändringar på gång

ProFit 10 anpassas successivt efter alla lagar och förordningar på de marknader som ProFit 10 finns för. Det gäller såväl kassadatalagar som dataskyddslagar både inom och utanför EU. GDPR är troligtvis en av de mest omtalade just nu. Utökad journal För att uppfylla...
ProFit 10 och Swish

ProFit 10 och Swish

Det går nu att ta betalt med Swish för E-handel (Swish handel) i ProFit 10 Så här enkelt är det • Kunden gör ett köp via ProFit Internetportal. • När kunden klickar på slutför köp uppmanas kunden att starta sin Swish-app. Där visas automatiskt beloppet de ska betala...
SUPPORT »