Varje användare måste vara unik

Varje användare måste vara unik

Tidigare har flera kunder kunnat använda samma användarid vid webbokning. När nu senaste versionen släpps så är säkerheten åtskruvad ytterligare och varje användare måste nu använda unika inloggningsuppgifter. Konsekvensen av detta är att om två kunder har samma...
Personaladministration – Tilldela personliga konton.

Personaladministration – Tilldela personliga konton.

I samband med uppgraderingen till GDPR kompatibel version kommer alla användare av ProFit och CuttingEdge behöva logga in med personliga konton. Tilldela konton direkt Ni bör därför redan nu se till att personal tilldelas konton och adekvata behörigheter. Kontot...
En uppdatering för alla

En uppdatering för alla

ProFit 10 Andromeda version 8.1100 stödjer de funktioner som GDPR ställer krav på. Innan lagen träder ikraft skall samtliga kunder uppdateras. Detta sker med start 30 april och beräknas vara avslutat den 18 maj. Bakgrund GDPR ställer krav på att den som registerför...
GDPR – Personuppgiftsbiträdesavtal

GDPR – Personuppgiftsbiträdesavtal

Pastell Data är personuppgiftsbiträde för våra kunder och för att underlätta gränsdragning upprättas ett avtal som rör denna hantering. Avtalets omfattning i stort beskrivs i denna text. Bakgrund GDPR uppställer högre krav än vad tidigare PUL gjorde bland annat på hur...
Snabbinloggning i ProFit 10

Snabbinloggning i ProFit 10

ProFit 10 utvecklas ständigt baserat på våra kunders önskemål och våra egna erfarenheter. I detta inlägg tar vi upp  en ny funktion som lanseras under  maj månad 2018, nämligen snabbinloggning i ProFit 10. Bakgrund Det nya datalagdringsdirektivet GDPR är lite hårdare...
Datarensning

Datarensning

Funktionen datarensning är en ny funktion som lanserar under maj 2018. Funktionen är skapad för att  underlätta rensning av historisk data ur systemet som ej längre behövs.  Bakgrund GDPR  kräver att företag som registrerar personuppgifter kan visa på att deras...
SUPPORT »