ProFit 10 Andromeda version 8.1100 stödjer de funktioner som GDPR ställer krav på. Innan lagen träder ikraft skall samtliga kunder uppdateras. Detta sker med start 30 april och beräknas vara avslutat den 18 maj.

Bakgrund

GDPR ställer krav på att den som registerför personuppgifter skall uppfylla ett antal krav. För att underlätta detta har ProFit 10 Andromeda fått ett antal nya versioner och en del loggar justerade. Viss kommunikation har fått bättre säkerhet och programmet har förberetts för nästa stora utmaning som är ePrivacy Regulation.

Förutsättningar

Förutsättningar för att kunna uppdatera är att samtliga maskiner har operativsystem Windows 7 eller högre. Stöd för Windows XP upphör helt för såväl arbetsstationer som kundstationer och visningsskärmar.
Enbart kunder med aktivt system kommer att uppdateras. Är ert system stängt för underhåll eller pga utebliven betalning åligger det er att ta kontakt med supporten för åtgärd.

Uppdateringen

Uppdateringen går normalt till så att ProFit 10 hämtar hem den nya versionen i bakgrunden och meddelar när det finns en ny version att installera. Genom att klicka på meddelandet ges möjlighet att uppgradera den aktuella maskinen. Rutinen är exakt densamma som vid mindre uppdateringar.
Boka uppdatering
Vi vet att många är ivriga med att uppdateras och några vill uppdateras så sent som möjligt men för att få lagom många samtal till supporten kommer uppdateringarna att starta i en jämn följd och företrädelsevis på dagtid.
Om ni har specifika önskemål kan ni sända in detta till supporten med start 23 april. Innan dess kan vi tyvärr inte hantera dessa ärenden.
Om systemet ej blivit uppdaterat den 22 maj 2018 ombeds ni kontakta supporten för åtgärd.

Manuell uppdatering

De kunder som önskar uppdatera manuellt exempelvis på grund av den it-miljö företaget tillämpar kan göra så. Viktigt att påpeka är att samtliga maskiner måste uppdateras och maskiner som skall tas ur bruk bör meddelas Pastell Data.
För att genomföra en manuell uppdatering kontakta supporten för att erhålla de installationspaket som är tillämpliga för er miljö.

Vidare information

Om det finns frågor efter att avtalet kommer er tillhanda eller om ni inte fått avtalet den sisa april så kontakta info@pastelldata.com.

SUPPORT »