ProFit 10 anpassas efter alla lagar och förordningar på de marknader som ProFit finns för och om detta har vi skrivit tidigare. Vi kommer under tiden fram till 25 maj 2018 fokusera på förändringar som görs i systemet och vår hantering samt hur arbetet fortlöper.

Uppgradering

Senast under maj månad kommer samtliga kunder att uppgraderas till ProFit 10 Andromeda med stöd för GDPR. Uppdateringen kräver Windows 7 eller nyare. Stödet för Windows XP försvinner därmed helt. För datorer som inte har Windows 7 eller nyare kan i många fall ProFit GO användas. Kontakta vår support för information och priser.

Personliga inloggningar

I samband med uppgraderingen kommer alla användare av ProFit behöva logga in med personliga konton. Ni bör därför redan nu se till att personal tilldelas konton och adekvata behörigheter. Kontot admin kommer automatiskt att tas bort. Egna gemensamma konton ansvarar ni för att de stängs.

Samtycke eller inte

Vi uppmanar alla våra kunder att särskilt ta ställning till vilken laglig behandling av personuppgifter som skall ligga till grund för registreringen. Samtycke bör vara den sista utvägen och anledningen till grund för registrering. Då de flesta av våra kunder använder olika former av avtal där den registrerade är part kan exempelvis artikel 6.1b eller 6.1f vara den grund som passar er bäst.

Avtal

Under april kommer Pastell Data ta fram ett enklare avtal mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde. Detta avtal kommer ta upp hur bearbetning av personuppgifter får genomföras. Avtalet kommer även ställa krav på att informera varann vid upptäckta brister.

Funktioner och förändringar

Några av de funktioner och förändringar som kan nämnas i den nya versionen är:

  • Snabbinloggning i kassan
  • Möjlighet för slutkund att exportera personuppgifter.
  • Möjlighet att avpersonifiera kundkort
  • Möjlighet att automatiskt rensa äldre inaktiva uppgifter.
  • Möjlighet att begränsa behandling av personuppgifter för viss individ
  • En mer avancerad logg vid ex ändring av personuppgifter
  • Kryptering av fler uppgifter

Vidare information

Frånsett att vi över tiden förmedlar information här via vår hemsida och genom sociala medier så kommer vi som vanligt använda oss av våra nyhetsbrev att ta upp GDPR ytterligare.


Tidigare inlägg i ämnet

GDPR – Förändringar på gång

SUPPORT »