ProFit 10 anpassas successivt efter alla lagar och förordningar på de marknader som ProFit 10 finns för. Det gäller såväl kassadatalagar som dataskyddslagar både inom och utanför EU. GDPR är troligtvis en av de mest omtalade just nu.

Utökad journal

För att uppfylla kraven i GDPR kommer ProFit 10 att logga mer information än vad som tidigare skett. Det gäller främst information om vem som sökt och tittat på viss information som lagras. Vissa delar i lagen är enbart applicerbart på större företag men ProFit 10 kommer kunna hantera detta för alla.

Personliga inloggningar

För att journalen skall bli komplett kommer alla användare av ProFit 10 behöva logga in med personliga konton. Detta är nog den största förändringen som er personal kommer att uppleva. För att göra inloggningsförfarandet enklare och snabbare i ProFit 10 så kan en särskild läsare användas i kassan för detta ändamål*.

Gemensamma inloggningar skall tas bort

Konton som används av flera användare skall ni som anläggning ta bort ur systemet så dessa ej kan användas när lagen träder i kraft. Konto för administratör och superadministratör kommer tas bort av Pastell Data i samband med uppdatering. Se därför till att ni har erforderliga behörigheter på era personliga konton.

Rätten att bli bortglömd

I enlighet med avsnitt 3, artikel 17 finns möjligheten att t ex vid återkallat samtycke till informationslagring få sin information bortglömd. Detta finns självfallet funktioner för i ProFit 10. Vidare gör vi förändringar i systemet såsom att automatiskt avpersonifiera historisk data utan att god statistik och tillförlitliga rapporter går förlorad.

Kravet att informera

GDPR innehåller en del krav på att informera kunder/medlemmar om t ex när data lämnas ut eller registerförs. ProFit 10 förses med automatiska funktioner för att hantera detta. Detta fråntar dock inte registerförande företag ansvaret att så sker och vid t ex förlust av dator åligger det er att initiera denna kommunikation.

Uppgradering

Vi kommer att skicka ut en uppgradering** under maj månad som lägger de sista bitarna på plats inför lagens ikraftträdande. Uppgraderingen visas på sedvanligt sätt i ProFit 10 och ni får möjlighet att genomföra denna när det passar er.

Hjälp och support

Skulle det uppstå frågor om hur ProFit 10 arbetar eller om ni missat att vidta de åtgärder som är nödvändiga så hör av dig till vår support.

*) I drift maj 2018
**) Kräver Windows 7 eller nyare

SUPPORT »