Genom att använda en RFID-läsare i ProFit 10 kan inloggning ske med kort för personalen vilket snabbar upp processen avsevärt när flera personer arbetar vid samma kassa. Detta underlättar när ni skall följa aktuella GDPR-bestämmelser.

Så funkar det

Varje personal tilldelas ett personligt inloggningskort. När personliga sätts i läsaren loggas du in i ProFit 10. Är detta första inloggningen på datorn uppmanas du att ange ditt lösenord. Detta för att bibehålla en hög säkerhet även vid förlust av kort. När kortet tas bort från läsaren inaktiveras din egna vy i ProFit 10 och annan personal kan logga in med sitt kort. När ditt kort åter placeras i läsaren visas återigen din egna vy med samma flikar som tidigare var öppna.

Varför alla inloggningar

Det nya datalagringsdirektivet GDPR som trädde i kraft maj 2018 är lite hårdare i sin skrivning än vad tidigare PUL var. I samband med att vi gjorde nödvändiga justeringar för GDPR i ProFit 10 så kom kravet på personlig inloggning. Tillgång och bearbetning av personuppgifter sker nu baserat på personliga behörigheter i systemet. Vidare lagrar systemet vem som ändrat känslig data.

Vi vill att ProFit 10 skall vara enkelt och lättanvänt och det gäller framförallt vid kassa- eller receptionstjänst där flera delar på samma dator. Genom in- och utloggning med kort underlättas processen avsevärt.

Säkrare med kort

Genom att använda kort med in- och utloggning lämnas ProFit 10 låst vilket försvårar för obehöriga att få tillgång till systemet. När kort används under dagen innebär detta att den lösenord skrivs in vid färre tillfällen och därmed minskar risken att för att obehöriga kan “se över axeln” och ta del av den.

Använda befintlig läsare

En sökläsare i ProFit 10 kan aktiveras för inloggning men tyvärr inte för utloggning. Utloggning måste då ske genom att trycka på tangentbordets knapp F12 varje gång du lämnar datorn. När en läsare används för flera funktioner används knapp F3 före kundsökning och F7 före personalinloggning i systemet.

Ny läsare med in- och utloggning

I ProFit 10 finns nu stöd för en läsare med både in- och utloggningsfunktion. Läsaren ansluts enkelt genom en ledig USB-port. Beställ genom att klicka på nedanstående länk. Priset för en läsare är 1 695 kr. Konfiguration i ProFit 10 kostar 895 kr/anläggning. Vi har även personalkort till försäljning för er som inte har RFID-kort för era kunder. Dessa kostar 20 kr/st.


BESTÄLLNINGSFORMULÄR LÄSARE

Vidare information

Har du frågor om funktionen så är ni alltid välkomna att kontakta support@pastelldata.com. Fler kontaktuppgifter finner ni på supportsidan.

Nyhetsbrev

Önskar du få vårt nyhetsbrev till din epost så meddela oss detta genom ett mail till info@pastelldata.com så adderar vi dig för framtida utskick.


Alla priser anges exkl moms, frakt och eventuell kemikalieskatt och giltiga 30 dagar efter inlägget publicerats.
ProFit 10 säljs även under marknadsnamn Cutting Edge 10 inom marknadssegmentet frisörer och delvis inom spa och hälsa

SUPPORT »