I samband med uppgraderingen till GDPR kompatibel version kommer alla användare av ProFit och CuttingEdge behöva logga in med personliga konton.

Tilldela konton direkt

Ni bör därför redan nu se till att personal tilldelas konton och adekvata behörigheter.
Kontot ”administrator” kommer automatiskt att tas bort.
Därför bör ni identifiera personal som skall ha fulla administrativa rättigheter och ge dessa ”Admin” behörigheten.

En ny rättighet

En viktig ny rättighet är ”Hantera GDPR kundförfrågningar”, denna behörighet krävs för att administrera tex Personuppgiftsändringar som kunder har begärt.

Lathundar för resp systemtyp

Egna gemensamma konton som tex “Reception” ansvarar ni själva för att de tas bort.
I länkade lathundar går vi igenom hur ni skapar en egen användare och sätter korrekta rättigheter.

CuttingEdge
ProFit 10

SUPPORT »