Det går nu att ta betalt med Swish för E-handel (Swish handel) i ProFit 10

Så här enkelt är det
• Kunden gör ett köp via ProFit Internetportal.
• När kunden klickar på slutför köp uppmanas kunden att starta sin Swish-app. Där visas automatiskt beloppet de ska betala och ert företagsnamn.
• När betalningen är erlagd genomförs köpet.

Vi har även byggt in Swish för E-handel som betalmedel lokalt i ProFit kassamodul.
• Tillvägagångssättet för hantera ett köp är precis som vanligt i kassasystemet men när personalen skall ta betalt klickar de på knappen ”Swish”.
• Sedan uppmanas kunden att starta sin Swish- app. Där visas automatiskt beloppet kunden skall betala och ert företagsnamn.
• När betalningen är erlagd skrivs ett kassakvitto ut från ProFit.

OBS! För att använda Swish E-handel lokalt i kassan är kraven följande:
1. Internetuppkoppling
2. Att anläggningen har ProFit modulen ”Internetbetalning”

Vilka banker erbjuder tjänsten?

Just nu erbjuder följande banker Swish Handel:
• Danske Bank
• Handelsbanken
• Nordea
• SEB
• Swedbank & Sparbankerna.
Om er bank inte är listad ovan kontakta dem för mer information gällande Swish Handel. Det kan mycket väl vara så att banken har Swish handel men på Swishs hemsida så förekommer de inte.

Vad kommer Swish handel att kosta?

1. Kontakta er bank som har sitt eget kunderbjudande och prissättning gentemot sina kunder för Swish handel
2. Hantering av certifikat från banken
För att aktivera Swish för Handel behöver du först skaffa ett Swish-certifikat via banken som Pastell Data därefter installerar i samband med aktiveringen. Certifikatet måste förnyas vartannat år.
Uppsättning av certifikat är en kostnad vartannat år när certifikatet måste förnyas.
Kontakta din säljare för mer info om aktuellt pris.
3. ProFit modulen Internetbetalning
Anläggningen måste ha modulen ”Internetbetalning”, om ni inte har denna modul så kontakta Pastell Data för ert pris.

Återbetalningar

Det kommer att vara möjligt att återbetala lokalt i kassamodulen hela eller delar av en tidigare genomförd Swish-betalning.

Vid återbetalningen kommer det bland annat kontrolleras att
• Det finns en ursprunglig Swish-betalning
• Det ursprungliga beloppet inte överskrids
• Betalaren, som ska få tillbaks pengar, fortfarande har samma mobilnummer anslutet till Swish som vid den ursprungliga betalningen
• Det inte har gått mer är 12 månader sedan den ursprungliga betalningen.

SUPPORT »