E-signerade dokument genom tjänsten uppfyller kraven i:

  • eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014
  • Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer (Signaturlagen)
  • EU-direktivet om ett gemenskapsregelverk för elektroniska signaturer (1999/93/EC)
  • US Electronic Signatures in Global and National Commerce (E-SIGN Act)
  • US Uniform Electronic Transactions Act (UETA)

Den metod för undertecknande i Sverige och EU som genererar det starkaste beviset är den certifikatbaserade e-legitimationen, men det är inte den enda metoden som är juridiskt bindande. Faktum är att avtal med få undantag är giltiga oberoende av form – oavsett om de är muntliga, traditionella skriftliga avtal eller digitala avtal.

Funktionen

Direkt vid försäljning i kassan hanteras signeringen och saknar kund en mobiltelefon etc kan en vanlig surfplatta användas i receptionen. Flödet för signeringen visas direkt i kassan. Det går även att tillåta signering hemmifrån med en automatisk spärr på köpt kort som hävs när signering är utförd. Allt för att passa er verksamhet och kundflöde på bästa sätt.