ProFit 10 utvecklas ständigt baserat på våra kunders önskemål och våra egna erfarenheter. I detta inlägg tar vi upp  en ny funktion som lanseras under  maj månad 2018, nämligen snabbinloggning i ProFit 10.

Bakgrund

Det nya datalagdringsdirektivet GDPR är lite hårdare i sin skrivning än vad tidigare PUL var. I samband med att vi gör nödvändiga justeringar för GDPR så kommer kravet att öka på att personlig inloggning sker i ProFit 10 för bearbetning av personuppgifter.

Vi vill att ProFit 10 skall vara enkelt och lättanvänt och det gäller förstås även vid kassa eller receptionstjänst där flera delar på samma dator.

Mot denna bakgrund och önskemål från våra användare kommer vi göra det möjligt att snabbinlogga i ProFit med hjälp av kort.

Förutsättningar

Snabbinloggning i ProFit 10 kräver förstås att den senaste versionen av programvaran installeras men även att en kompatibel kortläsare finns tillgänglig och kopplad till respektive dator. I första hand byggs stöd in för PastellReader men de flesta läsare med stöd för anslutning via virtuell eller fysisk comport och där ingen särskild drivrutin krävs kommer att fungera bra.
Det finns möjlighet att använda såväl RFID som streckkod eller magnetkort för denna nya typ av snabbinloggning.

Så funkar det

När en separat läsare används för inloggningen, läggs kortet på läsaren och den egna vyn i ProFit aktiveras. Är detta första inloggningen på datorn uppmanas personalen att ange lösenord. Detta för att bibehålla en hög säkerhet även vid förlust av kort.

När en gemensam* läsare används för snabbinloggning och inpassering eller kundsökning måste ProFit först informeras om att en inloggning skall utföras. Detta gör personalen genom en enkel knapptryckning i på funktionstangent F7. Oavsett inloggningsförfarande går det att låsa sin arbetsyta med funktionsknapp F12. Vid återaktivering av arbetsytan återställs samtliga rutor med dess innehåll.

Ytterligare information

I samband med att versionen släpps kommer sedvanlig versionsinformation att tillhandahållas. Frågor utöver detta kan besvaras av vår supportpersonal som nås via epost på  support@pastelldata.com

 

*) Vissa typer av läsare kan inte användas som kombinationsläsare pga deras tekniska uppbyggnad. Kontakta support innan ev inköp sker. Vi rek i dagsläget PastellReader 7AH/7C eller Gantner 6100f för denna funktion.

 


Fler nya funktioner som kan intressera dig

Datarensning

ProFit och Swish

ProFit 10 – Gantner inpassering

SUPPORT »