Beställning av läsare

Ny läsare med in- och utloggning

I ProFit 10 finns nu stöd för en läsare med både in- och utloggningsfunktion. Läsaren ansluts enkelt genom en ledig USB-port.Priset för en läsare är 1695kr. Vi har även personalkort till försäljning för 20kr/st till er som inte har RFID-kort redan idag. Använder ni redan idag RFID-kort så kan dessa användas till såväl inpassering som inloggning i systemet. Konfiguration i systemet kostar 895kr / anläggning.

Beställningsformulär läsare

Kodtyp

SUPPORT »