Personuppgiftspolicy 2018-05-25

1. Centrala begrepp

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person.
Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

2. Ändamål med behandlingen – vad används uppgifterna till?

Vi använder personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av ett trygghetsavtal. Den lagliga rätten att behandla personuppgifter finner du i  EU:s dataskyddsförordning 2016/679 om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter (GDPR), Artikel 6.1 punkt b, AVTAL. För dem som kontaktar vår support utan giltigt trygghetsavtal gäller punkt f, INTRESSEAVVÄGNING för att kunna ge den efterfrågade supporten.

3. Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Normaltiden innan gallring sker är 24 månader efter att trygghetsavtal är upphört.

4. Rättelse, blockering och radering

Du har möjlighet att begära ett registerutdrag på de personupgifter som är registrerade.
Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, begränsar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag. Kontakta oss via e-post för rättelse, blockering eller radering.

5. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kommer att regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar kommer du att informeras om detta via lämpliga medier.

6. Kontaktuppgifter

Pastell Data AB (556497-8517)
Citadellsvägen 23
211 18 Malmö
epost: info@pastelldata.com

SUPPORT »