Underlag för personuppgiftsbiträdesavtal

Systemtyp

GDPR träder ikraft

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Registrering av personuppgiftsansvarig

Pastell Data är personuppgiftsbiträde för våra kunder och för att underlätta gränsdragning upprättas ett avtal som rör denna hantering.

Läs mer i vårt blogginlägg eller i vårt utskickade nyhetsbrev.

SUPPORT »