Tidigare har flera kunder kunnat använda samma användarid vid webbokning. När nu senaste versionen släpps så är säkerheten åtskruvad ytterligare och varje användare måste nu använda unika inloggningsuppgifter.

Konsekvensen av detta är att om två kunder har samma användarnamn måste ni tilldela del ena ett nytt användarnamn för att de skall kunna logga in. I ProFit  görs detta på kundkortet  

En kund som inte är unik möts av följande meddelande på webben när de loggar in:

Om ni upplever ytterligare frågor så kontakta gärna vår support.

SUPPORT »